Ponovljeni zakon

I. VELIKA JAHVINA DJELA

Uvod

Božja zapovijed i Božje obećanje

Uređenje zajednice

Nevjera u Kadešu

Putovanje kroz područje s onu stranu Jordana

Pobjeda nad Sihonom i Ogom

Zemlja je dar Božji

Posljednje upute Mojsijeve

Mojsije neće ući u Obećanu zemlju

II. JAHVINA DJELA OBVEZUJU JAHVIN NAROD

Izraelci treba da slušaju Jahvu

Pogibao idolopoklonstva

Jahve je pravi Bog

Gradovi-utočišta

1. BOŽJI ZAKON

Uvod

Deset zapovijedi

Susret s Bogom na brdu - Mojsije kao posrednik

Svrha Zakona

Ljubav prema Bogu - srž Zakona

Pouka djece

Držanje prema poganstvu

Izrael je narod posvećen Jahvi

Nagrada za vjernost

Jahve - snaga Izraelova

2. POUKA IZ PROŠLOSTI

Stega je potrebna i korisna

Vjernost Jahvi u blagostanju

Pobjeda i spasenje dolazi od Boga, a ne od čovjeka

Najčešći i najopasniji oblik idolopoklonstva

Mojsijev zagovor

Dvije kamene ploče

"Obrežite srce svoje"

Poslušnost pribavlja baštinu

Blagoslov i prokletstvo

3. BOGOSLUŽJE BOŽJEG NARODA

Jedinstvo bogoslužja

Protiv idolopoklonstva

Protiv jednoga poganskog običaja

Čista i nečista hrana

Desetina

Godina oproštenja

Ograničenje ropstva

Prinos prvina

Pasha

Svetkovina žetve

Svetkovina sjenica

Godišnja hodočašća

Suci

Čuvanje čistoće bogoslužja

Vrhovni sud

Kralj

Svećenici

Prorok

4. KAZNENI ZAKON

Ubojstvo

Međa

Krivo svjedočanstvo

5. SVETI RAT

Priprava

Zauzimanje grada

6. RAZLIČITI ZAKONI

Ako je ubojica nepoznat

Postupak sa zarobljenicima

Pravo prvorodstva

Nevaljali sin

Tijelo obješenika

Propisi o tuđem vlasništvu

Dobar glas mlade žene

Preljub i bludnost

Isključeni iz zajednice

Čistoća vojske u taboru

Zaštita slabih

Rastava

Pravičnost i čovječnost

Zakon levirata

Dodaci

7. OBREDNA ISPOVIJEST

Prigodom prinošenja prvih plodova

Prigodom trogodišnje desetine

8. PROKLETSTVA I BLAGOSLOVI

Uspostava zakona

Blagoslovi

Prokletstva

III. SAVEZ S BOGOM

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Kazna za neposluh

Povratak k Jahvi

Blizina Božje Riječi

Život ili smrt

IV. MOJSIJEV SVRŠETAK

Jošua određen za vođu

Sedmogodišnja proslava Saveza

Predgovor Mojsijevu hvalospjevu

Mojsijeva pjesma

Mojsijeva priprema za smrt

Mojsijev blagoslov

Mojsijeva smrt