Psalmi

PSALAM 1

Dva puta

PSALAM 2

Mesijanska drama

PSALAM 3

Jutarnji vapaj progonjena pravednika

PSALAM 4

Večernja molitva

PSALAM 5

Jutarnja molitva

PSALAM 6

Vapaj u nevolji

PSALAM 7

Molitva progonjena pravednika

PSALAM 8

Darežljivost Stvoriteljeva

PSALAM 9

Bog ponizuje bezbožne a spasava ponizne

PSALAM 10 (9)

PSALAM 11 (10)

Pouzdanje pravednikovo

PSALAM 12 (11)

Pomoćnik protiv podlaca

PSALAM 13 (12)

Pouzdan vapaj

PSALAM 14 (13)

Čovjek bez Boga

PSALAM 15 (14)

Gost Jahvin

PSALAM 16 (15)

Jahve - moja baština

PSALAM 17 (16)

Vapaj nevina čovjeka

PSALAM 18 (17)

Kraljeva zahvalnica

PSALAM 19 (18)

Jahve - Sunce pravde

PSALAM 20 (19)

Molitva za kralja

PSALAM 21 (20)

Zahvala za kralja

PSALAM 22 (21)

Patnje i nade pravednika

PSALAM 23 (22)

Jahve - Pastir dobri

PSALAM 24 (23)

Svečani Jahvin ulazak u Svetište

PSALAM 25 (24)

Molitva u pogibelji

PSALAM 26 (25)

Molitva nedužnog

PSALAM 27 (26)

U Božjoj blizini nema straha

PSALAM 28 (27)

Žarka molitva i zahvala

PSALAM 29 (28)

Himna Gospodaru oluje

PSALAM 30 (29)

Zahvala za spas od smrti

PSALAM 31 (30)

Molitva u nevolji i zahvala za uslišanje

PSALAM 32 (31)

Tko prizna, oprošteni su mu grijesi

PSALAM 33 (32)

Himna Providnosti

PSALAM 34 (33)

Pohvala božanske pravde

PSALAM 35 (34)

Molitva progonjenog pravednika

PSALAM 36 (35)

Ljudska pokvarenost i Božja dobrota

PSALAM 37 (36)

Sudbina pravednika i bezbožnika

PSALAM 38 (37)

Prividna sreća bezbožnika

PSALAM 39 (38)

Ništavilo čovjekovo pred Bogom

PSALAM 40 (39)

Zahvala i molba

PSALAM 41 (40)

Pouzdanje zapuštena bolesnika

PSALAM 42-43 (41-42)

Jadikovke prognanog levita

PSALAM 44 (43)

Vapaj za pomoć Izraelu

PSALAM 45 (44)

Kraljevska svadbena pjesma

PSALAM 46 (45)

Jahve je naša utvrda

PSALAM 47 (46)

Jahve - Kralj Izraela i Kralj svijeta

PSALAM 48 (47)

Sion - Gora Božja

PSALAM 49 (48)

Prividna sreća bezbožnika

PSALAM 50 (49)

Za bogoslužje "u duhu i istini"

PSALAM 51 (50)

Ispovijed raskajana grešnika

PSALAM 52 (51)

Kazna opakih

PSALAM 53 (52)

Čovjek bez Boga

PSALAM 54 (53)

Zaziv za pomoć protiv dušmana

PSALAM 55 (54)

Molitva progonjenoga

PSALAM 56 (55)

Vjernik neće posrnuti

PSALAM 57 (56)

"Usred lavova"

PSALAM 58 (57)

Protiv zlih sudaca

PSALAM 59 (58)

Zaziv za pomoć

PSALAM 60 (59)

Molitva naroda nakon poraza

PSALAM 61 (60)

Molitva prognanika

PSALAM 62 (61)

Bog - jedina nada

PSALAM 63 (62)

Čežnja za Bogom

PSALAM 64 (63)

Molitva protiv klevetnika

PSALAM 65 (64)

Zahvalnica

PSALAM 66 (65)

Zahvalnica za oslobođenje

PSALAM 67 (66)

Zahvalnica za žetvu

PSALAM 68 (67)

Slavni put Jahvin od Egipta do Siona

PSALAM 69 (68)

Tužaljka patnika

PSALAM 70 (69)

Vapaj za pomoć

PSALAM 71 (70)

Molitva starca

PSALAM 72 (71)

Mesijino kraljevstvo

PSALAM 73 (72)

Konačna pravda

PSALAM 74 (73)

Tužaljka zbog opustošenja Hrama

PSALAM 75 (74)

Bog - pravedni sudac

PSALAM 76 (75)

Bogu pobjedniku

PSALAM 77 (76)

Razmišljanje nad Izraelovom prošlošću

PSALAM 78 (77)

Povijest Izraela - učiteljica života

PSALAM 79 (78)

Tužaljka nad razorenim Jeruzalemom

PSALAM 80 (79)

Molitva za obnovu Izraela

PSALAM 81 (80)

Za Blagdan sjenica

PSALAM 82 (81)

Protiv nepravednih sudaca

PSALAM 83 (82)

Protiv neprijatelja Izraelovih

PSALAM 84 (83)

Hodočasnička pjesma

PSALAM 85 (84)

Molitva za mir

PSALAM 86 (85)

Molitva u nevolji

PSALAM 87 (86)

Gora Sion - majka svih naroda

PSALAM 88 (87)

Vapaj iz nevolje

PSALAM 89 (88)

Hvalospjev i molitva Bogu vjernome

PSALAM 90 (89)

Krhkost čovjekova

PSALAM 91 (90)

Pod Božjim okriljem

PSALAM 92 (91)

Pjesma pravednikova

PSALAM 93 (92)

Jahve - Kralj svemira

PSALAM 94 (93)

Bog pravde

PSALAM 95 (94)

Poziv na Božju hvalu

PSALAM 96 (95)

Jahve - Kralj i Sudac

PSALAM 97 (96)

Jahve - slavni Kralj

PSALAM 98 (97)

Jahve - Kralj i Sudac

PSALAM 99 (98)

Jahve - sveti i pravedni Kralj

PSALAM 100 (99)

Poziv na Božju hvalu

PSALAM 101 (100)

Lik dobra vladara

PSALAM 102 (101)

Molitva u nesreći

PSALAM 103 (102)

Bog je ljubav

PSALAM 104 (103)

Pohvala Bogu Stvoritelju

PSALAM 105 (104)

Čudesna povijest Izraelova

PSALAM 106 (105)

Zahvalna ispovijest Božjeg naroda

PSALAM 107 (106)

Bog spasava čovjeka iz svake nevolje

PSALAM 108 (107)

Zahvalnica Jahvi i usrdna molba za pomoć

PSALAM 109 (108)

Protiv podmuklih neprijatelja

PSALAM 110 (109)

Mesija - kralj, svećenik, pobjednik

PSALAM 111 (110)

Pohvala Božjim djelima

PSALAM 112 (111)

Pohvala pravednika

PSALAM 113 (112)

Bogu slave i milosrđa

PSALAM 114 (113 a)

Pashalna himna

PSALAM 115 (113 b)

Jedini pravi Bog

PSALAM 116 (114-115)

Pjesma zahvalnica

PSALAM 117 (116)

Poziv na hvalu

PSALAM 118 (117)

Obred za Blagdan sjenica

PSALAM 119 (118)

Pohvala Božjem zakonu

PSALAM 120 (119)

Neprijatelj mira

PSALAM 121 (120)

Jahve - čuvar Izraelov

PSALAM 122 (121)

Pozdrav Jeruzalemu

PSALAM 123 (122)

Molitva nevoljnikova

PSALAM 124 (123)

Jahve, spasitelj Izraelov

PSALAM 125 (124)

Bog štiti svoje

PSALAM 126 (125)

Pjesma povratnika

PSALAM 127 (126)

Predanje Providnosti

PSALAM 128 (127)

Blagoslov vjerniku

PSALAM 129 (128)

Protiv neprijatelja Siona

PSALAM 130 (129)

Pouzdanje u Boga

PSALAM 131 (130)

Djetinji pokoj u Bogu

PSALAM 132 (131)

Za godišnjicu prijenosa Kovčega saveza

PSALAM 133 (132)

Bratska sloga

PSALAM 134 (133)

Noćne hvale u Hramu

PSALAM 135 (134)

Hvalbena pjesma

PSALAM 136 (135)

Litanija zahvalnica

PSALAM 137 (136)

Prognanikova pjesma

PSALAM 138 (137)

Pjesma zahvalnica

PSALAM 139 (138)

Pohvala Sveznajućeg

PSALAM 140 (139)

Molitva za izbavljenje

PSALAM 141 (140)

Molitva u kušnji i progonstvu

PSALAM 142 (141)

Molitva progonjenog

PSALAM 143 (142)

Ponizna molitva

PSALAM 144 (143)

Himna za borbu i pobjedu

PSALAM 145 (144)

Pohvala Jahve Kralja

PSALAM 146 (145)

Himna Bogu pomoćniku

PSALAM 147 (146-147)

Hvalospjev Svemogućemu

PSALAM 148

Nebo i zemlja hvale Jahvu

PSALAM 149

Pobjednička pjesma

PSALAM 150

Završni hvalospjev