Sefanija

Uvod

I. DAN JAHVIN U JUDI

Svemirski događaji

Protiv štovanja stranih bogova

Protiv dvorskih dostojanstvenika

Protiv jeruzalemskih trgovaca

Protiv nevjernika

Dan Jahvin

Poziv na obraćenje

II. PROTIV NARODÄA

Neprijatelj na zapadu: Filistejci

Neprijatelj na istoku: Moab i Amon

Neprijatelj na jugu: Etiopija

Neprijatelj na sjeveru: Asirija

III. PROTIV JERUZALEMA

Protiv upravljača naroda

Neka se nauče od naroda

IV. OBEĆANJA

Obraćenje pogana

Skromni Ostatak Izraela

Psalam o radosti Siona