Zaharija

PRVI DIO

Jahve potiče na obraćenje

Prvo viđenje: Konjanici

Drugo viđenje: Rogovi i kovači

Treće viđenje: Mjerač

Četvrto viđenje: Jošuine haljine

Dolazak "Izdanka"

Peto viđenje: Svijećnjak i masline

Tri riječi Zerubabelu

Šesto viđenje: Knjiga koja leti

Sedmo viđenje: Žena u vaganu

Osmo viđenje: Kola

Zavjetna kruna

O postu

Podsjećanje na prošlost

Spas u Mesiji

DRUGI DIO

Nova zemlja

Mesija

Izrael ponovo na vlasti

Vjernost Jahvi

Oslobođenje i povratak Izraela

Dva pastira

Oslobođenje i obnova Jeruzalema

Besjeda maču: Novi narod

Eshatološki boj: Sjaj Jeruzalema