KATEKIZAM

KATOLICKE

CRKVE


NASLOV

CIP

KRATICE

APOSTOLSKA KONSTITUCIJA "FIDEI DEPOSITUM"

PROSLOV

I DIO: VJEROVANJE

II DIO: SLAVLJE KRSCANSKOG OTAJSTVA

III DIO: ZIVOT U KRISTU

IV DIO: KRSCANSKA MOLITVA


HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA