CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveucilisna biblioteka, Zagreb

UDK 268

KATEKIZAM Katolicke Crkve. - Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija : Glas Koncila, 1994. - 812 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Jedinstveni stv. nasl.: Catéchisme de I'Èglise catholique. - Str. 8-15: Apostolska konstitucija Fidei depositum za objavljivanje Katekizma Katolicke Crkve prema Drugom vatikanskom saboru / potpisano Joannes Paulus pp II. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Kazala.

ISBN 953-6258-01-3 (GK) (broš.)
ISBN 953-6258-03-X (GK) (pl.)

940812025