DRUGI DIO
SLAVLJE KRSCANSKOG OTAJSTVA

PRVI ODSJEK: SAKRAMENTALNI RED SPASENJA

 1. PRVO POGLAVLJE: VAZMENO OTAJSTVO U VREMENU CRKVE
  1. Clanak 1.: LITURGIJA - DJELO SVETOGA TROJSTVA
   1. I. Otac, izvor i cilj liturgije
   2. II. Kristovo djelo u liturgiji
   3. III. Duh Sveti i Crkva u Liturgiji
   4. Ukratko
  2. Clanak 2.: VAZMENO OTAJSTVO U SAKRAMENTIMA CRKVE
   1. I. Kristovi sakramenti
   2. II. Sakramenti Crkve
   3. III. Sakramenti vjere
   4. IV. Sakramenti spasenja
   5. V. Sakramenti vjecnoga zivota
 2. DRUGO POGLAVLJE: SAKRAMENTALNO SLAVLJE VAZMENOG OTAJSTVA
  1. Clanak 1.: SLAVITI BOGOSLUZJE CRKVE
   1. I. Tko slavi?
   2. II. Kako slaviti?
   3. III. Kada slaviti?
   4. IV. Gdje slaviti?
   5. Ukratko
  2. Clanak 2.: LITURGIJSKA RAZNOLIKOST I JEDINSTVO OTAJSTVA
   1. Ukratko

DRUGI ODSJEK: SEDAM SAKRAMENATA CRKVE

 1. PRVO POGLAVLJE: SAKRAMENTI KRSCANSKE INICIJACIJE
  1. Clanak 1.: SAKRAMENT KRSTA
   1. I. Kako se zove ovaj sakrament?
   2. II. Krstenje u naumu spasenja
   3. III. Kako se slavi sakrament Krsta?
   4. IV. Tko moze biti krsten?
   5. V. Tko moze krstiti?
   6. VI. Nuznost krsta
   7. VII. Krsna milost
   8. Ukratko
  2. Clanak 2.: SAKRAMENT POTVRDE
   1. I. Potvrda u naumu spasenja
   2. II. Znakovi i obred Potvrde
   3. III. Ucinci potvrde
   4. IV. Tko moze biti potvrdjen?
   5. V. Sluzitelj potvrde
   6. Ukratko
  3. Clanak 3.: SAKRAMENT EUHARISTIJE
   1. I. Euharistija - izvor i vrhunac crkvenog zivota
   2. II. Kako se ovaj sakrament zove?
   3. III. Euharistija u naumu spasenja
   4. IV. Liturgijsko slavljenje Euharistije
   5. V. Sakramentalna zrtva: cin zahvaljivanja, spomen-cin, prisutnost
   6. VI. Vazmena gozba
   7. VII. Euharistija - "zalog buduce slave"
   8. Ukratko
 2. DRUGO POGLAVLJE: SAKRAMENTI OZDRAVLJANJA
  1. Clanak 4.: SAKRAMENT POKORE I POMIRENJA
   1. I. Kako se ovaj sakrament zove?
   2. II. Zasto sakrament Pomirenja poslije Krstenja?
   3. III. Obracenje krstenih
   4. IV. Unutarnja pokora
   5. V. Mnogostruki oblici pokore u krscanskom zivotu
   6. VI. Sakrament Pokore i Pomirenja
   7. VII. Cini pokornika
   8. VIII. Sluzbenik ovog sakramenta
   9. IX. Ucinci ovog sakramenta
   10. X. Oprosti
   11. XI. Slavlje sakramenta Pokore
   12. Ukratko
  2. Clanak 5.: BOLESNICKO POMAZANJE
   1. I. Temelji ovog sakramenta u naumu spasenja
   2. II. Primatelj i sluzitelj ovog sakramenta
   3. III. Slavlje sakramenta
   4. IV. Ucinci slavlja ovog sakramenta
   5. V. Popudbina: posljednji sakrament krscana
   6. Ukratko
 3. TRECE POGLAVLJE: SAKRAMENTI U SLUZBI ZAJEDNICE
  1. Clanak 6.: SAKRAMENT SVETOGA REDA
   1. I. Zasto ime Sakrament Reda?
   2. II. Sakrament Reda u naumu spasenja
   3. III. Tri stupnja sakramenta Reda
   4. IV. Slavljenje sakramenta
   5. V. Tko moze podijeliti ovaj sakrament?
   6. VI. Tko moze primiti ovaj sakrament?
   7. VII. Ucinci sakramenta Reda
   8. Ukratko
  2. Clanak 7.: SAKRAMENT ZENIDBE
   1. I. Zenidba u Bozjem nacrtu
   2. II. Slavlje zenidbe (vjencanje)
   3. III. Zenidbena privola
   4. IV. Ucinci sakramenta zenidbe
   5. V. Dobra i zahtjevi bracne ljubavi
   6. VI. Domaca Crkva
   7. Ukratko
 4. CETVRTO POGLAVLJE: DRUGA LITURGIJSKA SLAVLJA
  1. Clanak 1.: BLAGOSLOVINE
   1. Ukratko
  2. Clanak 2.: KRSCANSKI POGREB
   1. I. Posljednji Vazam krscana
   2. II. Slavljenje ukopa (sprovod)