1. CETVRTI DIO
 2. PRVI ODSJEK
 3. MOLITVA U KRSCANSKOM ZIVOTU
 4. STO JE MOLITVA?
 5. PRVO POGLAVLJE
 6. OBJAVA MOLITVE
  1. Sveopci poziv na molitvu
  2. Clanak 1.
 7. U STAROM ZAVJETU
  1. Ukratko
  2. Clanak 2.
 8. U PUNINI VREMENA
  1. Ukratko
  1. Clanak 3.
 1. U VRIJEME CRKVE
  1. I. Blagoslov i klanjanje
  2. II. Molitva prosnje
  3. III. Zagovorna molitva
  4. IV. Zahvalna molitva
  5. V. Molitva pohvale
  6. Ukratko
 1. DRUGO POGLAVLJE
 2. MOLITVENA PREDAJA
  1. Clanak 1.
 3. NA IZVORIMA MOLITVE
  1. Ukratko
  2. Clanak 2.
 4. PUT MOLITVE
  1. Ukratko
  2. Clanak 3.
 5. VODITELJI U MOLITVI
  1. Ukratko
 6. TRECE POGLAVLJE
 7. ZIVOT MOLITVE
  1. Clanak 1.
 8. IZRAZAJI MOLITVE
  1. I. Usmena molitva
  2. II. Razmatranje
  3. III. Unutarnja molitva
  4. Ukratko
  5. Clanak 2.
 9. BORBA MOLITVE
  1. I. Prigovori molitvi
  2. II. Ponizna budnost srca
  3. III. Sinovsko pouzdanje
  4. IV. Ustrajati u ljubavi
  5. V. Molitva Isusova Casa
  6. Ukratko
 1. DRUGI ODSJEK
  1. Clanak 1.
 2. "SAZETAK SVEGA EVANDjELJA"
  1. I. U sredistu Svetoga pisma
  2. II. "Gospodnja molitva"
  3. Ukratko
  4. Clanak 2.
 3. "OCE NAS KOJI JESI NA NEBESIMA"
  1. I. "Smjeti pristupiti s punim pouzdanjem"
  2. II. "Oce"
  3. III. Oce "nas"
  4. IV. "Koji jesi na nebesima"
  5. Ukratko
  6. Clanak 3.
 4. SEDAM PROSNJI
  1. I. "Sveti se ime tvoje"
  2. II. "Dodji kraljevstvo tvoje"
  3. III. "Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji"
  4. IV. "Kruh nas svagdanji daj nam danas"
  5. V. "Otpusti nam duge nase kako i mi otpustamo duznicima nasim"
  6. VI. "Ne uvedi nas u napast"
  7. VII. "Nego izbavi nas od Zla"
 5. ZAVRSNA DOKSOLOGIJA
  1. Ukratko
 1. SVETO PISMO
 2. STARI ZAVJET
  1. Knjiga Postanka (Post)
  2. Knjiga Izlaska (Izl)
  3. Levitski zakonik (Lev)
  4. Knjiga Brojeva (Br)
  5. Ponovljeni zakon (Pnz)
  6. Josua (Js)
  7. Knjiga o Sucima (Suci)
  8. Prva knjiga o Samuelu (1 Sam)
  9. Druga knjiga o Samuelu (2 Sam)
  10. Prva knjiga o Kraljevima (1 Kr)
  11. Druga Knjiga o Kraljevima (2 Kr)
  12. Prva knjiga Ljetopisa (1 Ljet)
  13. Ezra (Ezr)
  14. Nehemija (Neh)
  15. Tobija (Tob)
  16. Judita (Jdt)
  17. Estera (Est)
  18. Druga knjiga o Makabejcima (2 Mak)
  19. Psalmi (Ps)
  20. Job (Job)
  21. Mudre izreke (Izr)
  22. Propovjednik (Kohelet) (Prop)
  23. Knjiga Mudrosti (Mudr)
  24. Knjiga Sirahova (Sir)
  25. Izaija (Iz)
  26. Jermija (Jr)
  27. Tuzaljke (Tuz)
  28. Ezekiel (Ez)
  29. Daniel (Dn)
  30. Hosea (Hos)
  31. Joel (Jl)
  32. Amos (Am)
  33. Jona (Jon)
  34. Mihej (Mih)
  35. Sefanija (Sef)
  36. Zaharija (Zah)
  37. Malahija (Mal)
 3. NOVI ZAVJET
  1. Evandjelje po Mateju (Mt)
  2. Evandjelje po Marku (Mk)
  3. Evandjelje po Luki (Lk)
  4. Evandjelje po Ivanu (Iv)
  5. Djela apostolska (Dj)
  6. Poslanica Rimljanima (Rim)
  7. Prva poslanica Korincanima (1 Kor)
  8. Druga poslanica Korincanima (2 Kor)
  9. Poslanica Galacanima (Gal)
  10. Poslanica Efezanima (Ef)
  11. Poslanica Filipljanima (Fil)
  12. Poslanica Kolosanima (Kol)
  13. Prva poslanica Solunjanima (1 Sol)
  14. Druga poslanica Solunjanima (2 Sol)
  15. Prva poslanica Timoteju (1 Tim)
  16. Druga poslanica Timoteju (2 Tim)
  17. Poslanica Titu (Tit)
  18. Poslanica Filemonu (Flm)
  19. Poslanica Hebrejima (Heb)
  20. Jakovljeva poslanica (Jak)
  21. Prva Petrova poslanica (1 Pt)
  22. Druga Petrova poslanica (2 Pt)
  23. Prva Ivanova poslanica (1 Iv)
  24. Druga Ivanova poslanica (2 Iv)
  25. Treca Ivanova poslanica (3 Iv)
  26. Judina poslanica (Jd)
  27. Otkrivenje (Otk)
 1. SIMBOLI - VJEROVANJA
 2. OPCI SABORI
 3. SABORI I SINODE
 4. PAPINSKI DOKUMENTI
 5. CRKVENI DOKUMENTI
 1. KONGREGACIJE
 2. BISKUPSKE SINODE
 3. BISKUPSKE SKUPSTINE
 4. LITURGIJA
 5. LATINSKI OBRED
 1. CRKVENI PISCI
 2. Alfonzo de Liguori, sveti
 3. Ambrozije, sveti
 4. Anzelmo d'Aosta, sveti
 5. Aristid
 6. Atanazije Aleksandrijski, sveti
 7. Barnaba
 8. Bazilije Veliki, sveti
 9. Benedikt, sveti
 10. Bernard iz Clairvaux-a, sveti
 11. Boneventura, sveti
 12. Cezarija Mladja, sveta
 13. Ciprijan Kartaski, sveti
 14. Ciril Aleksandrijski, sveti
 15. Ciril Jeruzalemski, sveti
 16. Dominik, sveti
 17. Epifanije, sveti
 18. Eteria
 19. Evagrij Pontski
 20. Faust iz Riez-a
 21. Franjo Asiski, sveti
 22. Franjo Saleski, sveti
 23. Fulgencije Ruspijski, sveti
 24. Grgur Nazijanski, sveti
 25. Grgur Nisenski, sveti
 26. Grgur Veliki, sveti
 27. Guigo Kartuzijanac
 28. Hilarije Poatijerski, sveti
 29. Hipolit Rimski, sveti
 30. Hugo od Svetog Viktora
 31. Ignacije Antiohijski, sveti
 32. Ignacije Lojolski, sveti
 33. Irenej Lionski, sveti
 34. Ivan Damascanski, sveti
 35. Ivan Eudes, sveti
 36. Ivan od Kriza, sveti
 37. Ivan Zlatousti, sveti
 38. Ivana Arska, sveta
 39. Ivan Marija Vianney, sveti
 40. Izak Ninivski, sveti
 41. Jeronim, sveti
 42. Julijana od Norwicha
 43. Justin, sveti
 44. Klement Aleksandrijski
 45. Klement Rimski, sveti
 46. Leon Veliki, sveti
 47. Maksim Priznavalac, sveti
 48. Newman, John Henry
 49. Niceta
 50. Nikola iz Flüe, sveti
 51. Origen
 52. Petar Krizolog, sveti
 53. Polikarp iz Smirne, sveti
 54. Prosper Akvitanski
 55. Ruza Limska, sveta
 56. Simeon Solunski, sveti
 57. Teofil Antiohijski, sveti
 58. Terezija od Djeteta Isusa, sveta
 59. Terezija od Isusa, sveta
 60. Tertulijan
 61. Toma Akvinski, sveti
 62. Toma More, sveti
 1. Clanak 1: Objava Boga 32
    1. Bog se daje upoznati vec od pocetka, 33- Savez s Noom, 33 - Bog izabire Abrahama, 34 - Bog oblikuje Izraela kao svoj narod, 35
    2. Bog je rekao sve u svojoj Rijeci, 35 - Druge Objave nece biti, 36
 2. Clanak 2: Prenosenje bozanske objave 37
    1. Apostolsko propovijedanje..., 3 - ... nastavljeno po apostolskom nasljedstvu, 38
    2. Zajednicko vrelo..., 39 - ...ali dva razlicita nacina prenosenja, 39 - Apostolska predaja i crkvene predaje, 39
    3. Poklad vjere povjeren svoj Crkvi, 40 - Uciteljstvo Crkve, 40 -Vjerske dogme, 40 - Nadnaravni smisao vjere, 41- Rast u razumijevanju vjere, 41
 3. Clanak 3: Sveto pismo 43
    1. Visestruki smisao Pisma, 45
    2. Stari zavjet, 47 - Novi zavjet, 47 - Jedinstvo Starog i Novog zavjeta, 49
 4. Clanak 1: Vjerujem 51
    1. Abraham - "otac svih vjerujucih", 51- Marija - "Blazena sto povjerova", 52
    2. Vjerovati u jednog Boga, 52 - Vjerovati u Isusa Krista, Sina Bozjega, 53 - Vjerovati u Duha Svetoga 53
    3. Vjera je milost, 53 - Vjera je ljudski cin, 54 - Vjera i razum, 54 - Sloboda vjere, 55 - Nuznost vjere, 56 - Ustrajnost u vjeri, 56 - Vjera - pocetak vjecnoga zivota, 56
 5. Clanak 2: Vjerujemo 57
 6. Clanak 1: "Vjerujem u Boga Oca svemogucega,
 7. Stvoritelja neba i zemlje" 69
    1. Zivi Bog, 71 - "Ja sam onaj Koji jesam", 71 - "Bog blag i milosrdan", 72 - Samo Bog Jest, 72
    2. Bog je Istina, 73 - Bog je Ljubav, 74
    3. Otac objavljen po Sinu, 77 - Otac i Sin objavljeni po Duhu, 78
    4. Postanak trojstvene dogme, 80 - Dogma Svetoga Trojstva, 81
    5. "Sve sto hoce, to i cini" (Ps 115,3), 85 - "Ti si milostiv svima jer mozes sve" (Mudr 11,23), 85 - Tajna prividne Bozje nemoci, 85
    6. Bog stvara mudroscu i ljubavlju, 91 - Bog stvara "iz nicega", 91 - Bog stvara uredjen i dobar svijet, 92 - Bog nadilazi stvorenje i u njem je prisutan, 92 - Bog uzdrzava i ravna stvorenjem, 93
    7. Providnost i drugotni uzroci, 94 - Providnost i sablazan zla, 95
    8. Postojanje andjela - vjerska istina, 98 - Tko su andjeli? 98 - Krist "sa svima svojim andjelima", 99 - Andjeli u zivotu Crkve, 100
    9. Bog je htio jednakost i razlicnost, 107 - "Jedno za drugo" - "jedinstvo udvoje", 107
    10. Stvarnost grijeha, 110 - Istocni grijeh - bitna vjerska istina ,111 - Za pravilno citanje izvjesca o padu, 111
    11. Iskusenje slobode, 113 - Prvi covjekov grijeh, 113 - Posljedice Adamova grijeha za covjecanstvo, 114 - Teska borba, 116
    12. Radosna vijest: Bog je poslao svoga Sina, 119 - "Navjescivati ... neistrazivo Kristovo bogatstvo" (Ef 3,8), 120 - U sredistu kateheze: Krist, 120
 8. Clanak 2: "I u Isusa Krista, sina njegova jedinoga,
 9. Gospodina nasega" 121
 10. Clanak 3: "Isus Krist zacet po Duhu Svetom, rodjen od
 11. Marije Djevice" 128
    1. Kristova dusa i njegova ljudska spoznaja, 132 - Kristova ljudska volja, 133, - Kristovo pravo Tijelo, 133 - Srce utjelovljene Rijeci, 134
    2. Marijino predodredjenje, 136 - Bezgresno zacece, 136 - "Neka mi bude po rijeci tvojoj", 137 - Marijino bogomaterinstvo, 138 - Marijino djevicanstvo, 138 - Marija "vazda Djevica", 139 - Marijino djevicansko materinstvo u Bozjem naumu, 140
    3. Opce crte Isusovih Otajstava, 143 - Nase zajednistvo u Isusovim Otajstvima, 144
    4. Priprave, 144 - Bozicno otajstvo, 145 - Otajstvo Isusova djetinjstva, 146 - Otajstvo Isusova skrovitog zivota, 147
    5. Isusovo krstenje, 148 - Napastovanje Isusa, 149 - "Kraljevstvo Bozje je blizu", 150 - Navjestaj Kraljevstva Bozjega, 151 - Znakovi Kraljevstva Bozjega, 152 - "Kljucevi Kraljevstva", 153 - Predokus Kraljevstva: Preobrazenje, 154 - Isusov put u Jeruzalem, 155 - Isusov mesijanski ulazak u Jeruzalem, 156
 12. Clanak 4: "Isus Krist mucen pod Poncijem Pilatom, raspet,
 13. umro i pokopan" 158
    1. Podijeljenost zidovskih vlasti prema Isusu, 164 - Zidovi nisu skupno odgovorni za smrt Isusovu, 165 - Svi gresnici bili su uzrocnici Muke Kristove, 166
    2. "Isus predan po nepromjenljivom Bozjem naumu" 166 - "Umro za nase grijehe po Pismima" 167 - "Bog ga za nas grijehom ucini" 167 - Bog je zacetnik opce otkupiteljske ljubavi 168
    3. Sav Kristov zivot je zrtva Ocu, 168 - "Jaganjac koji oduzima grijeh svijeta", 169 - Isus slobodno prihvaca otkupiteljsku ljubav Ocevu, 169 - Na Posljednjoj veceri Isus je predostvario slobodnu zrtvu svoga zivota, 170 - Smrtna borba u Getsemaniju, 170 - Kristova smrt jedina je i konacna zrtva, 171 - Isus nadomjesta svoj posluh nasem neposluhu, 171 - Isus svojim posluhom nadomjesta nas neposluh, 172 - Nase udionistvo u zrtvi Kristovoj, 172
    4. Krist sa svojim tijelom u grobu, 174 - "Neces dopustiti da Pravednik tvoj trulezi ugleda", 174 - "Suukopani s Kristom", 175
 14. Clanak 5: "Isus Krist sasao nad pakao, treci dan uskrsnuo
 15. od mrtvih " 176
    1. Prazan grob, 178 - Ukazanja Uskrsloga, 179 - Stanje uskrslog covjestva Kristova,, 180 - Uskrsnuce kao transcendentni dogadjaj 181
 16. Clanak 6: "Isus uzasao na nebesa, sjedi o desnu
 17. Boga Oca svemogucega" 183
 18. Clanak 7: "Odakle ce doci suditi zive i mrtve" 186
    1. Krist vec sada kraljuje po Crkvi..., 186 - ... Ocekujuci da mu sve bude podlozeno,187 - Slavni dolazak Krista, nade Izraela, 187 - Posljednja kusnja Crkve, 188
 19. Clanak 8: "Vjerujem u Duha Svetoga" 192
    1. Vlastito ime Duha Svetoga, 194 - Nazivi Duha Svetoga 194 - Simboli Duha Svetoga, 194
    2. Pri stvaranju, 197 - Duh obecanja, 198 - Pri bogojavljenjima i u Zakonu,198 - U Kraljevstvu i u izgnanstvu, 199 - Ocekivanje Mesije i njegova Duha, 199
    3. Ivan - Preteca, Prorok i Krstitelj, 201 - "Raduj se, milosti puna", 202 - Isus Krist, 203
    4. Duhovi, 204 - Duh Sveti - Bozji dar, 205 - Duh Sveti i Crkva, 205
 20. Clanak 9: "Vjerujem u svetu Crkvu Katolicku" 207
    1. Simboli Crkve, 209
    2. Naum rodjen u Ocevu srcu, 210 - Crkva - prikazana u slikama od pocetka svijeta, 210 - Crkva - pripravljena u Starom zavjetu, 211 - Crkva - ustanovljena po Isusu Kristu, 211 - Crkva - ocitovana po Duhu Svetom, 213 - Crkva - dovrsena u slavi, 213
    3. Crkva - istodobno vidljiva i duhovna, 214 - Crkva - otajstvo sjedinjenja ljudi s Bogom, 214 - Crkva - sveopci sakrament spasenja, 215
    4. Osobine Bozjeg naroda, 217 - Svecenicki, prorocki i kraljevski Narod, 218
    5. Crkva je zajednistvo s Isusom, 219 - "Samo jedno tijelo", 220 - "Krist je Glava toga Tijela", 220 - Crkva je Zarucnica Kristova, 221
    6. Karizme 223
    7. "Sveto Otajstvo jedinstva Crkve", 225 Rane jedinstva, 226 - Prema jedinstvu, 227
    8. Sto znaci "katolicka"?, 230 - Svaka partikularna Crkva jest "katolicka", 231 - Tko pripada katolickoj Crkvi?, 232 - Crkva i nekrscani, 232 - "Izvan Crkve nema spasenja", 234 - Misije - zahtjev katolistva Crkve, 235
    9. Poslanje Apostola, 237 - Biskupi nasljednici Apostola, 238 - Apostolat, 239
    10. Zasto crkvena sluzba?, 241 - Biskupski zbor i njegova glava, Papa, 243 - Sluzba poucavanja, 245 - Sluzba posvecivanja, 246 - Sluzba upravljanja, 246
    11. Poziv laika, 247 - Udionistvo laika u Kristovoj svecenickoj sluzbi, 248 - Njihovo udionistvo u Kristovoj prorockoj sluzbi, 248 - Njihovo udionistvo u Kristovoj kraljevskoj sluzbi, 249
    12. Evandjeoski savjeti, posveceni zivot, 251 - Veliko razgranato stablo, 251 - Pustinjacki zivot, 252 - Posvecene djevice, 252 - Redovnicki zivot, 253 - Svjetovne ustanove, 253 - Druzbe apostolskog zivota, 254 - Posvecenje i poslanje: navijestati Kralja koji dolazi, 254
    13. Posve sjedinjena sa svojim Sinom ..., 260 - Takodjer u svom Uznesenju, 261 -
    14. ... Majka nam je u redu milosti, 261
 21. Clanak 10: "Vjerujem u oprostenje grijeha" 264
 22. Clanak 11: "Vjerujem u uskrsnuce Tijela" 266
    1. Postupna objava Uskrsnuca, 267 - Kako uskrsavaju mrtvi? 268 - Suuskrsli s Kristom, 269
    2. Smrt 270 - Smisao krscanske smrti, 271
 23. Clanak 12: "Vjerujem u zivot vjecni" 274
    1. Zasto liturgija? 287 - Sto znaci rijec liturgija? 287 - Liturgija kao vrelo Zivota, 288 - Molitva i Liturgija, 289 - Kateheza i Liturgija, 289
 24. Clanak 1: Liturgija - djelo Svetoga Trojstva 293
    1. Proslavljeni Krist..., 294 - ... od dana Apostolske Crkve ...,295 - ... Prisutan je u zemaljskoj Liturgiji..., 295... - Koja sudjeluje u nebeskoj Liturgiji, 296
    2. Duh Sveti pripravlja na prihvacanje Krista, 297 - Duh Sveti doziva u pamet Kristovo otajstvo, 298 - Duh Sveti posadasnjuje Kristovo otajstvo, 299 - Zajednistvo Duha Svetoga, 300
 25. Clanak 2: Vazmeno otajstvo u sakramentima Crkve 301
 26. Clanak 1: Slaviti bogosluzje Crkve 306
    1. Slavitelji nebeskog bogosluzja, 306 - Slavitelji sakramentalnog bogosluzja, 307
    2. Znakovi i simboli, 308 - Rijeci i cini, 310 - Pjevanje i glazba, 310 - Svete slike, 311
    3. - Liturgijsko vrijeme, 313 - Dan Gospodnji, 314 - Liturgijska godina, 314 - Spomen Svetih u liturgijskoj godini, 315 - Liturgija casova (Casoslov), 316
 27. Clanak 2. Liturgijska raznolikost i jedinstvo Otajstva 320
    1. Liturgijske predaje i katolistvo Crkve, 320 - Liturgija i kulture, 321
 28. Clanak 1:Sakrament Krsta 325
    1. Pralikovi krstenja u Starom zavjetu, 326 - Kristovo krstenje, 327 - Krstenje u Crkvi, 328
    2. Krscanska inicijacija, 329 - Mistagogija slavlja, 330
    3. Krstenje odraslih, 332 - Krstenje djece, 333 - Vjera i krst, 333
    4. Za otpustenje grijeha..., 335 - "Novi Stvor", 336 - Pritjelovljeni Crkvi, Tijelu Kristovu, 337 - Sakramentalni vez krscanskog jedinstva, 337 - Neizbrisivi duhovni biljeg, 338
 29. Clanak 2: Sakrament Potvrde 340
    1. Dvije predaje: Istok i Zapad, 341
    2. Slavlje Potvrde, 343
 30. Clanak 3: Sakrament Euharistije 348
    1. Znakovi kruha i vina, 351 - Ustanovljenje Euharistije, - "Ovo cinite meni
    2. na spomen", 353
    3. Misa kroz stoljeca, 354 - Tijek slavlja, 355
    4. Cin zahvaljivanja i hvale Ocu, 357 - Spomen-cin zrtve Krista i njegova Tijela-Crkve, 358 - Kristova prisutnost snagom Rijeci i Duha Svetoga, 360
    5. "Uzmite i jedite od ovoga svi": Pricest, 364 - Plodovi Pricesti, 365
 31. Clanak 4: Sakrament Pokore i Pomirenja 371
    1. Bog jedini oprasta grijeh, 376 - Pomirenje s Crkvom, - Sakrament oprostenja377
    2. Kajanje, 378 - Ispovijed grijeha, 379 - Zadovoljstina, 380
    3. Sto je oprost?, 384 - Kazne za grijeh, 384 - U zajednici Svetih, 385 - Dobiti Bozji oprost po Crkvi, 385
 32. Clanak 5: Bolesnicko pomazanje 389
    1. Bolest u ljudskom zivotu, 389 - Bolesnik pred Bogom, 389 - Krist - lijecnik, 390 - "Bolesne lijecite ...", 391 - Sakrament bolesnih, 392
    2. U teskoj bolesti, 392 - "... neka dozove starjesine Crkve", 93
 33. Clanak 6: Sakrament svetoga Reda 397
    1. Svecenistvo Starog zavjeta, 398 - Jedino Kristovo svecenisto, 400 - Dvojako sudionistvo u jedinstvenom Kristovu svecenistvu, 400 - U osobi Isusa Krista - Glave, 401 - "... u ime sve Crkve"402
    2. Biskupsko redjenje - punina sakramenta reda, 403 - Redjenje prezbitera - biskupovih suradnika, 404 - Redjenje djakona - "za sluzenje", 406
    3. Neizbrisiv biljeg, 409 - Milost Duha Svetoga, 409
 34. Clanak 7: Sakrament zenidbe 413
    1. Zenidba u redu stvaranja, 413 - Zenidba pod vlascu grijeha, 414 - Zenidba u skoli Zakona, 415 - Zenidba u Gospodinu, 416 - Djevicanstvo radi Kraljevstva, 417
    2. Mjesovite zenidbe i razlicitost vjere, 421
    3. ZENIDBENI vez, 422 - Milost sakramenta zenidbe, 422
    4. Jedinstvo i nerazrjesivost zenidbe, 423 - Vjernost bracne ljubavi, 424 - Otvoreni za plodnost, 425
 35. Clanak 1: Blagoslovine 429
    1. Znacajke blagoslovina, 429 - Razni oblici blagoslovina, 430 - Pucka religioznost, 431
 36. Clanak 2: Krscanski pogreb 432
 37. Clanak 1: Covjek slika Bozja 443
 38. Clanak 2: Nas poziv na blazenstvo 445
 39. Clanak 3: Covjekova sloboda 449
 40. Clanak 4: Moralnost ljudskog cina 452
 41. Clanak 5: Moralnost strasti 454
 42. Clanak 6: Moralna savjest 457
 43. Clanak 7: Kreposti 461
    1. Razlikovanje stozernih kreposti, 462 - Kreposti i milost, 463
    2. Vjera, 464 - Ufanje, 465 - Ljubav, 466
 44. Clanak 8: Grijeh 470
 45. Clanak 1: Osoba i drustvo 476
 46. Clanak 2: Sudjelovanje u drustvenom zivotu 480
 47. Clanak 3: Drustvena pravednost 485
 48. Clanak 1: Moralni zakon 489
 49. Clanak 2: Milost i opravdanje 497
 50. Clanak 3: Crkva, majka i uciteljica 506
    1. "Ucitelju, sto mi je ciniti ...?", 515 - Deset zapovijedi u Svetom pismu, 516 - Deset zapovijedi u predaji Crkve, 518 - Jedinstvo Dekaloga, 519 - Deset zapovijedi i naravni zakon, 519 - Obvezatnost Dekaloga, 519 - "Bez mene ne mozete nista uciniti", 520
 51. Clanak 1: Prva zapovijed 522
    1. Vjera, 523 - Ufanje, 524 - Ljubav, 525
    2. Klanjanje, 525 - Molitva, 526 - Zrtva, 526 - Obecanja i zavjeti, 526 - Drustvena duznost bogostovlja i pravo na vjersku slobodu, 527
    3. Praznovjerje, 529 - Idolopoklonstvo, 529 - Gatanje i magija, 530 - Bezvjerje, 531 - Bezbostvo ili ateizam, 532 - Agnosticizam, 533
 52. Clanak 2: Druga zapovijed 535
 53. Clanak 3: Treca zapovijed 539
    1. Dan Uskrsnuca: novo stvaranje, 540 - Nedjelja - ispunjenje subote, 541 - Nedjeljna Euharistija, 541 - Nedjeljna obveza, 542 - Dan milosti i pocinka, 543
 54. Clanak 4: Cetvrta zapovijed 546
    1. Narav obitelji, 547 - Krscanska obitelj, 548
    2. Duznosti djece, 550 - Duznosti roditelja, 552
    3. Duznosti gradjanskih vlasti, 554 - Duznosti gradjana, 555 - Politicka zajednica i
    4. Crkva, 556
 55. Clanak 5: Peta zapovijed 558
    1. Svjedocanstvo povijesti spasenja, 559 - Zakonita obrana, 560 - Hotimicno ubojstvo covjeka, 561 - Pobacaj, 561 - Eutanazija, 563 - Samoubojstvo, 564
    2. Postivanje duse drugoga: sablazan, 565 - Postivanje zdravlja, 565 - Postivanje osobe i znanstveno istrazivanje, 566 - Postivanje tjelesne cjelovitosti, 567 - Postivanje mrtvih, 568
    3. Mir, 568 - Izbjegavanje rata, 569
 56. Clanak 6: Sesta zapovijed 573
    1. Cjelovitost osobe, 575 - Cjelovitost dara samoga sebe, 576 - Razliciti oblici cistoce, 576 - Povrede cistoce, 577 - Cistoca i homoseksualnost, 578
    2. Zenidbena vjernost, 580 - Plodnost zenidbe, 581 - Dar djece, 582
    3. Rastava, 584 - Drugi grijesi protiv dostojanstva zenidbe, 585
 57. Clanak 7: Sedma zapovijed 588
    1. Postivanje dobara drugoga, 589 - Postivanje cjelovitosti stvorenja, 591
 58. Clanak 8: Osma zapovijed 601
 59. Clanak 9: Deveta zapovijed 610
 60. Clanak 10: Deseta zapovijed 614
 61. Sto je molitva? 625
    1. Molitva kao Bozji dar, 625 - Molitva kao Savez, 626 - Molitva kao
    2. zajednistvo626
 62. Clanak 1: U Starom zavjetu 627
    1. Stvaranje - izvor molitve, 628 - Obecanje i molitva vjere, 628 - Mojsije i posrednikova molitva, 629 - David i kraljeva molitva, 630 - Ilija, proroci i obracenje srca, 631 - Psalmi, molitva zajednice, 632
 63. Clanak 2: U punini vremena 634
    1. Isus moli, 635 - Isus nas uci moliti, 637 - Isus uslisava molitvu, 639 - Molitva Djevice Marije, 640
 64. Clanak 3: U vrijeme crkve 641
 65. Clanak 1: Na izvorima molitve 647
    1. Rijec Bozja, 647 - Crkveno bogosluzje, 648 - Bogoslovske kreposti, 648 -
    2. "Danas", 649
 66. Clanak 2: Put molitve 650
    1. Molitva Ocu, 650 - Molitva Isusu, 650 - "Dodji, Duse Presveti", 651 - U zajednistvu sa svetom Bogorodicom, 652
 67. Clanak 3: Voditelji u molitvi 655
    1. "Oblak svjedoka", 655 - Sluzitelji molitve, 655 - Mjesta pogodna za molitvu, 657
 68. Clanak 1: Izrazaji molitve 659
 69. Clanak 2: Borba molitve 663
    1. Pred poteskocama molitve, 664 - Pred napastima u molitvi, 665
    2. Zasto se zaliti da nismo uslisani?, 666 - Kako je nasa molitva djelotvorna?, 667
 70. Clanak 1: "Sazetak svega evandjelja" 673
 71. Clanak 2: "Oce nas koji jesi na nebesima" 677
 72. Clanak 3: Sedam prosnji 683
    1. "Otpusti nam duge nase" ..., 692 - "... kako i mi otpustamo duznicima nasim", 692
 73. Zavrsna doksologija 697
 74. Kazalo navoda 701
 75. Tematsko kazalo 763