Proslov 17

I. Zivot covjekov - spoznati i ljubiti Boga 17

II. Prenosenje vjere - kateheza 18

III. Svrha i naslovnici ovoga Katekizma 19

IV. Ustroj ovoga Katekizma 20

V. Prakticne upute za upotrebu ovoga Katekizma 21

VI. Nuzne prilagodbe 21

Iznad svega - ljubav 22

PRVI DIO

VJEROVANJE

PRVI ODSJEK: "VJERUJEM - VJERUJEMO" PRVO POGLAVLJE: COVJEK JE "OTVOREN" ZA BOGA 27 I. Ceznja za Bogom 27

II. Putovi k spoznaji Boga 28

III. Spoznaja Boga po ucenju Crkve 29

IV. Kako govoriti o Bogu? 30

Ukratko 31 DRUGO POGLAVLJE: BOG PRILAZI COVJEKU 32

Clanak 1: Objava Boga 32

I. Bog objavljuje svoj "dobrohotni naum" 32

II. Postupnost Objave 33

Bog se daje upoznati vec od pocetka, 33- Savez s Noom, 33 - Bog izabire Abrahama, 34 - Bog oblikuje Izraela kao svoj narod, 35

III. Isus Krist - "Posrednik i punina sve Objave" 35

Bog je rekao sve u svojoj Rijeci, 35 - Druge Objave nece biti, 36

Ukratko 36

Clanak 2: Prenosenje bozanske objave 37

I. Apostolska predaja 37

Apostolsko propovijedanje..., 3 - ... nastavljeno po apostolskom nasljedstvu, 38

II. Odnos izmedju Predaje i Svetog pisma 39

Zajednicko vrelo..., 39 - ...ali dva razlicita nacina prenosenja, 39 - Apostolska predaja i crkvene predaje, 39

III. Tumacenje poklada vjere 40

Poklad vjere povjeren svoj Crkvi, 40 - Uciteljstvo Crkve, 40 -Vjerske dogme, 40 - Nadnaravni smisao vjere, 41- Rast u razumijevanju vjere, 41

Ukratko 42


Clanak 3: Sveto pismo 43

I. Krist - Jedina Rijec Svetoga pisma 43

II. Nadahnuce i istina Svetog pisma 43

III. Duh Sveti - tumac Pisma 44

Visestruki smisao Pisma, 45

IV. Kanon Pisama 46

Stari zavjet, 47 - Novi zavjet, 47 - Jedinstvo Starog i Novog zavjeta, 49

V. Sveto pismo u zivotu Crkve 49

Ukratko 50 TRECE POGLAVLJE: COVJEKOV ODGOVOR BOGU 51

Clanak 1: Vjerujem 51

I. Poslusnost vjere 51

Abraham - "otac svih vjerujucih", 51- Marija - "Blazena sto povjerova", 52

II. "Znam komu sam povjerovao" (2 Tim 1,12) 52

Vjerovati u jednog Boga, 52 - Vjerovati u Isusa Krista, Sina Bozjega, 53 - Vjerovati u Duha Svetoga 53

III. Znacajke vjere 53

Vjera je milost, 53 - Vjera je ljudski cin, 54 - Vjera i razum, 54 - Sloboda vjere, 55 - Nuznost vjere, 56 - Ustrajnost u vjeri, 56 - Vjera - pocetak vjecnoga zivota, 56


Clanak 2: Vjerujemo 57

I. "Pogledaj, Gospodine, vjeru Crkve svoje" 58

II. Govor vjere 58

III. Samo jedna vjera 59

Ukratko 60

Vjerovanje 61 DRUGI ODSJEK: ISPOVIJEST KRSCANSKE VJERE

Simboli vjere 65

PRVO POGLAVLJE: VJERUJEM U BOGA OCA 69

Clanak 1: "Vjerujem u Boga Oca svemogucega,
Stvoritelja neba i zemlje" 69

Stavak 1: Vjerujem u Boga 69 I. "Vjerujem u jednoga Boga" 69

II Bog objavljuje svoje Ime 70

Zivi Bog, 71 - "Ja sam onaj Koji jesam", 71 - "Bog blag i milosrdan", 72 - Samo Bog Jest, 72

III. Bog, "Onaj koji jest", Istina je i Ljubav 73

Bog je Istina, 73 - Bog je Ljubav, 74

IV. Znacenje vjere u jedinoga Boga 75

Ukratko 75 Stavak 2: Otac 76 I. "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga" 76

II. Objava Boga kao Trojstva 77

Otac objavljen po Sinu, 77 - Otac i Sin objavljeni po Duhu, 78

III. Sveto Trojstvo u nauci vjere 80

Postanak trojstvene dogme, 80 - Dogma Svetoga Trojstva, 81

IV. Bozansko djelovanje i trojstvena slanja 82

Ukratko 83 Stavak 3: Svemoguci 84

"Sve sto hoce, to i cini" (Ps 115,3), 85 - "Ti si milostiv svima jer mozes sve" (Mudr 11,23), 85 - Tajna prividne Bozje nemoci, 85

Ukratko 86 Stavak 4: Stvoritelj 87 I. Kateheza o stvaranju 87

II. Stvaranje - djelo Svetoga Trojstva 89

III. "Svijet je stvoren na slavu Bozju" 90

IV. Otajstvo stvaranja 91

Bog stvara mudroscu i ljubavlju, 91 - Bog stvara "iz nicega", 91 - Bog stvara uredjen i dobar svijet, 92 - Bog nadilazi stvorenje i u njem je prisutan, 92 - Bog uzdrzava i ravna stvorenjem, 93

V. Bog ostvaruje svoj naum: Providnost Bozja 93

Providnost i drugotni uzroci, 94 - Providnost i sablazan zla, 95

Ukratko 97 Stavak 5: Nebo i zemlja 98 I. Andjeli 98

Postojanje andjela - vjerska istina, 98 - Tko su andjeli? 98 - Krist "sa svima svojim andjelima", 99 - Andjeli u zivotu Crkve, 100

II. Vidljivi svijet 101

Ukratko 103 Stavak 6: Covjek 104 I. "Na sliku Bozju" 104

II. "Jedan tijelom i duhom" 105

III. "Musko i zensko stvori ih" 107

Bog je htio jednakost i razlicnost, 107 - "Jedno za drugo" - "jedinstvo udvoje", 107

IV. Covjek u Raju 108

Ukratko 109 Stavak 7: Pad 110 I. "Gdje je obilovao grijeh, preobilovala je milost" 110

Stvarnost grijeha, 110 - Istocni grijeh - bitna vjerska istina ,111 - Za pravilno citanje izvjesca o padu, 111

II. Pad andjelâ 111

III. Istocni grijeh 113

Iskusenje slobode, 113 - Prvi covjekov grijeh, 113 - Posljedice Adamova grijeha za covjecanstvo, 114 - Teska borba, 116

IV. "Ti ga nisi prepustio vlasti smrti" 117

Ukratko 117 DRUGO POGLAVLJE: VJERUJEM U ISUSA KRISTA JEDINORODJENOGA

SINA BOZJEGA 119

Radosna vijest: Bog je poslao svoga Sina, 119 - "Navjescivati ... neistrazivo Kristovo bogatstvo" (Ef 3,8), 120 - U sredistu kateheze: Krist, 120


Clanak 2: "I u Isusa Krista, sina njegova jedinoga,
Gospodina nasega" 121

I. Isus 121

II. Krist 122

III Jedinorodjeni Sin Bozji 124

IV. Gospodin 126

Ukratko 127

Clanak 3: "Isus Krist zacet po Duhu Svetom, rodjen od
Marije Djevice" 128

Stavak 1: Sin Bozji je postao covjekom 128 I. Zasto je Rijec postala tijelom 128

II. Utjelovljenje 129

III. Pravi Bog i pravi covjek 130

IV. Kako je Sin Bozji covjek 132

Kristova dusa i njegova ljudska spoznaja, 132 - Kristova ljudska volja, 133, - Kristovo pravo Tijelo, 133 - Srce utjelovljene Rijeci, 134

Ukratko 134 Stavak 2: "Zacet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Djevice " 135 I. Zacet po Duhu Svetomu 135

II. Rodjen od Marije Djevice 135

Marijino predodredjenje, 136 - Bezgresno zacece, 136 - "Neka mi bude po rijeci tvojoj", 137 - Marijino bogomaterinstvo, 138 - Marijino djevicanstvo, 138 - Marija "vazda Djevica", 139 - Marijino djevicansko materinstvo u Bozjem naumu, 140

Ukratko 141

Stavak 3: Otajstva Kristova zivota 142 I. Sav je Kristov zivot Otajstvo 142

Opce crte Isusovih Otajstava, 143 - Nase zajednistvo u Isusovim Otajstvima, 144

II. Otajstva Isusova djetinjstva i skrovitog zivota 144

Priprave, 144 - Bozicno otajstvo, 145 - Otajstvo Isusova djetinjstva, 146 - Otajstvo Isusova skrovitog zivota, 147

III. Otajstva Isusova javnog zivota 148

Isusovo krstenje, 148 - Napastovanje Isusa, 149 - "Kraljevstvo Bozje je blizu", 150 - Navjestaj Kraljevstva Bozjega, 151 - Znakovi Kraljevstva Bozjega, 152 - "Kljucevi Kraljevstva", 153 - Predokus Kraljevstva: Preobrazenje, 154 - Isusov put u Jeruzalem, 155 - Isusov mesijanski ulazak u Jeruzalem, 156

Ukratko 156

Clanak 4: "Isus Krist mucen pod Poncijem Pilatom, raspet,
umro i pokopan" 158

Stavak 1: Isus i Izrael 158 I. Isus i Zakon 159

II. Isus i Hram 161

III. Isus i vjera Izraelova u jedinoga Boga i Spasitelja 162

Ukratko 164 Stavak 2: Isus je umro raspet na kriz 164 I. Sudjenje Isusu 164

Podijeljenost zidovskih vlasti prema Isusu, 164 - Zidovi nisu skupno odgovorni za smrt Isusovu, 165 - Svi gresnici bili su uzrocnici Muke Kristove, 166

II. Otkupiteljska smrt Kristova u Bozjem nacrtu spasenja 166

"Isus predan po nepromjenljivom Bozjem naumu" 166 - "Umro za nase grijehe po Pismima" 167 - "Bog ga za nas grijehom ucini" 167 - Bog je zacetnik opce otkupiteljske ljubavi 168

III. Krist je sama sebe prikazao Ocu za nase grijehe 168

Sav Kristov zivot je zrtva Ocu, 168 - "Jaganjac koji oduzima grijeh svijeta", 169 - Isus slobodno prihvaca otkupiteljsku ljubav Ocevu, 169 - Na Posljednjoj veceri Isus je predostvario slobodnu zrtvu svoga zivota, 170 - Smrtna borba u Getsemaniju, 170 - Kristova smrt jedina je i konacna zrtva, 171 - Isus nadomjesta svoj posluh nasem neposluhu, 171 - Isus svojim posluhom nadomjesta nas neposluh, 172 - Nase udionistvo u zrtvi Kristovoj, 172

Ukratko 173

Stavak 3: Isus Krist bio je pokopan 173

Krist sa svojim tijelom u grobu, 174 - "Neces dopustiti da Pravednik tvoj trulezi ugleda", 174 - "Suukopani s Kristom", 175

Ukratko 175


Clanak 5: "Isus Krist sasao nad pakao, treci dan uskrsnuo
od mrtvih " 176

Stavak 1: Krist je sasao nad pakao 176 Ukratko 177

Stavak 2: Treci dan uskrsnuo od mrtvih 177 I. Povijesni i nadnaravni dogadjaj 178

Prazan grob, 178 - Ukazanja Uskrsloga, 179 - Stanje uskrslog covjestva Kristova,, 180 - Uskrsnuce kao transcendentni dogadjaj 181

II Uskrsnuce - djelo Presvetoga Trojstva 181

III. Smisao i spasotvorno znacenje Uskrsnuca 182

Ukratko 183

Clanak 6: "Isus uzasao na nebesa, sjedi o desnu
Boga Oca svemogucega" 183

Ukratko 185

Clanak 7: "Odakle ce doci suditi zive i mrtve" 186

I. On ce opet doci u slavi 186

Krist vec sada kraljuje po Crkvi..., 186 - ... Ocekujuci da mu sve bude podlozeno,187 - Slavni dolazak Krista, nade Izraela, 187 - Posljednja kusnja Crkve, 188

II. Da sudi zive i mrtve 189

Ukratko 190

TRECE POGLAVLJE: VJERUJEM U DUHA SVETOGA 191

Clanak 8: "Vjerujem u Duha Svetoga" 192

I. Zdruzeno poslanje Sina i Duha 193

II. Ime, nazivi i simboli Duha Svetoga 194

Vlastito ime Duha Svetoga, 194 - Nazivi Duha Svetoga 194 - Simboli Duha Svetoga, 194

III. Duh i Rijec Bozja u vremenu obecanja 197

Pri stvaranju, 197 - Duh obecanja, 198 - Pri bogojavljenjima i u Zakonu,198 - U Kraljevstvu i u izgnanstvu, 199 - Ocekivanje Mesije i njegova Duha, 199

IV. Duh Kristov u punini vremena 201

Ivan - Preteca, Prorok i Krstitelj, 201 - "Raduj se, milosti puna", 202 - Isus Krist, 203

V. Duh i Crkva u posljednjim vremenima 204

Duhovi, 204 - Duh Sveti - Bozji dar, 205 - Duh Sveti i Crkva, 205

Ukratko 206

Clanak 9: "Vjerujem u svetu Crkvu Katolicku" 207

Stavak 1: Crkva u Bozjem naumu 208 I. Imena i slike Crkve 208

Simboli Crkve, 209

II. Pocetak, utemeljenje i poslanje Crkve 210

Naum rodjen u Ocevu srcu, 210 - Crkva - prikazana u slikama od pocetka svijeta, 210 - Crkva - pripravljena u Starom zavjetu, 211 - Crkva - ustanovljena po Isusu Kristu, 211 - Crkva - ocitovana po Duhu Svetom, 213 - Crkva - dovrsena u slavi, 213

III. Otajstvo Crkve 214

Crkva - istodobno vidljiva i duhovna, 214 - Crkva - otajstvo sjedinjenja ljudi s Bogom, 214 - Crkva - sveopci sakrament spasenja, 215

Ukratko 216 Stavak 2: Crkva - Bozji narod, Tijelo Kristovo, hram

Duha Svetoga 217 I. Crkva - Bozji narod 217

Osobine Bozjeg naroda, 217 - Svecenicki, prorocki i kraljevski Narod, 218

II. Crkva - Tijelo Kristovo 219

Crkva je zajednistvo s Isusom, 219 - "Samo jedno tijelo", 220 - "Krist je Glava toga Tijela", 220 - Crkva je Zarucnica Kristova, 221

III. Crkva - Hram Duha Svetoga 222

Karizme 223

Ukratko 223 Stavak 3: Crkva je jedna, sveta, katolicka i apostolska 224 I. Crkva je jedna 225

"Sveto Otajstvo jedinstva Crkve", 225 Rane jedinstva, 226 - Prema jedinstvu, 227

II. Crkva je sveta 228

III. Crkva je katolicka 230

Sto znaci "katolicka"?, 230 - Svaka partikularna Crkva jest "katolicka", 231 - Tko pripada katolickoj Crkvi?, 232 - Crkva i nekrscani, 232 - "Izvan Crkve nema spasenja", 234 - Misije - zahtjev katolistva Crkve, 235

IV. Crkva je apostolska 237

Poslanje Apostola, 237 - Biskupi nasljednici Apostola, 238 - Apostolat, 239

Ukratko 240 Stavak 4: Kristovi vjernici - hijerarhija, laici, posveceni zivot 241 I. Hijerarhijsko uredjenje Crkve 241

Zasto crkvena sluzba?, 241 - Biskupski zbor i njegova glava, Papa, 243 - Sluzba poucavanja, 245 - Sluzba posvecivanja, 246 - Sluzba upravljanja, 246

II. Vjernici laici 247

Poziv laika, 247 - Udionistvo laika u Kristovoj svecenickoj sluzbi, 248 - Njihovo udionistvo u Kristovoj prorockoj sluzbi, 248 - Njihovo udionistvo u Kristovoj kraljevskoj sluzbi, 249

III. Posveceni zivot 250

Evandjeoski savjeti, posveceni zivot, 251 - Veliko razgranato stablo, 251 - Pustinjacki zivot, 252 - Posvecene djevice, 252 - Redovnicki zivot, 253 - Svjetovne ustanove, 253 - Druzbe apostolskog zivota, 254 - Posvecenje i poslanje: navijestati Kralja koji dolazi, 254

Ukratko 255

Stavak 5: Opcinstvo svetih 256 I. Zajednistvo duhovnih dobara 257

II. Opcinstvo Crkve na nebu i na zemlji 258

Stavak 6: Marija - Majka Kristova, Majka Crkve 260 I. Marijino majcinstvo prema Crkvi 260

Posve sjedinjena sa svojim Sinom ..., 260 - Takodjer u svom Uznesenju, 261 -
... Majka nam je u redu milosti, 261

II. Stovanje Blazene Djevice 262

III. Marija - eshatonska slika Crkve 263

Ukratko 263


Clanak 10: "Vjerujem u oprostenje grijeha" 264

I. Jedno krstenje za otpustenje grijeha 264

II. Vlast kljuceva 265

Ukratko 266

Clanak 11: "Vjerujem u uskrsnuce Tijela" 266

I. Kristovo i nase Uskrsnuce 267

Postupna objava Uskrsnuca, 267 - Kako uskrsavaju mrtvi? 268 - Suuskrsli s Kristom, 269

II. Umrijeti u Kristu Isusu 270

Smrt 270 - Smisao krscanske smrti, 271

Ukratko 273

Clanak 12: "Vjerujem u zivot vjecni" 274

I. Posebni sud 274

II. Nebo 275

III. Konacno ciscenje ili Cistiliste 276

IV. Pakao 277

V. Posljednji sud 279

VI. Nada novih nebesa i nove zemlje 280

Ukratko 282

"AMEN" 283 DRUGI DIO

SLAVLJE KRSCANSKOG OTAJSTVA

Zasto liturgija? 287 - Sto znaci rijec liturgija? 287 - Liturgija kao vrelo Zivota, 288 - Molitva i Liturgija, 289 - Kateheza i Liturgija, 289

PRVI ODSJEK: SAKRAMENTALNI RED SPASENJA 291 PRVO POGLAVLJE: VAZMENO OTAJSTVO U VREMENU CRKVE 293

Clanak 1: Liturgija - djelo Svetoga Trojstva 293

I. Otac, izvor i cilj liturgije 293

II. Kristovo djelo u liturgiji 294

Proslavljeni Krist..., 294 - ... od dana Apostolske Crkve ...,295 - ... Prisutan je u zemaljskoj Liturgiji..., 295... - Koja sudjeluje u nebeskoj Liturgiji, 296

III. Duh Sveti i Crkva u Liturgiji 296

Duh Sveti pripravlja na prihvacanje Krista, 297 - Duh Sveti doziva u pamet Kristovo otajstvo, 298 - Duh Sveti posadasnjuje Kristovo otajstvo, 299 - Zajednistvo Duha Svetoga, 300

Ukratko 300

Clanak 2: Vazmeno otajstvo u sakramentima Crkve 301

I. Kristovi sakramenti 301

II. Sakramenti Crkve 302

III. Sakramenti vjere 303

IV. Sakramenti spasenja 304

V. Sakramenti vjecnoga zivota 305

Ukratko 305

DRUGO POGLAVLJE: SAKRAMENTALNO SLAVLJE VAZMENOG OTAJSTVA 306

Clanak 1: Slaviti bogosluzje Crkve 306

I. Tko slavi? 306

Slavitelji nebeskog bogosluzja, 306 - Slavitelji sakramentalnog bogosluzja, 307

II. Kako slaviti? 308

Znakovi i simboli, 308 - Rijeci i cini, 310 - Pjevanje i glazba, 310 - Svete slike , 311

III. Kada slaviti? 313

- Liturgijsko vrijeme, 313 - Dan Gospodnji, 314 - Liturgijska godina, 314 - Spomen Svetih u liturgijskoj godini, 315 - Liturgija casova (Casoslov), 316

IV. Gdje slaviti? 317

Ukratko 319

Clanak 2. Liturgijska raznolikost i jedinstvo Otajstva 320

Liturgijske predaje i katolistvo Crkve, 320 - Liturgija i kulture, 321

Ukratko 322

DRUGI ODSJEK: SEDAM SAKRAMENATA CRKVE PRVO POGLAVLJE: SAKRAMENTI KRSCANSKE INICIJACIJE 325

Clanak 1:Sakrament Krsta 325

I. Kako se zove ovaj sakrament? 326

II. Krstenje u naumu spasenja 326

Pralikovi krstenja u Starom zavjetu, 326 - Kristovo krstenje, 327 - Krstenje u Crkvi, 328

III. Kako se slavi sakrament Krsta? 329

Krscanska inicijacija, 329 - Mistagogija slavlja, 330

IV. Tko moze biti krsten? 332

Krstenje odraslih, 332 - Krstenje djece, 333 - Vjera i krst, 333

V. Tko moze krstiti? 334

VI. Nuznost krsta 334

VII. Krsna milost 335

Za otpustenje grijeha..., 335 - "Novi Stvor", 336 - Pritjelovljeni Crkvi, Tijelu Kristovu, 337 - Sakramentalni vez krscanskog jedinstva, 337 - Neizbrisivi duhovni biljeg, 338

Ukratko 339

Clanak 2: Sakrament Potvrde 340

I. Potvrda u naumu spasenja 340

Dvije predaje: Istok i Zapad, 341

II. Znakovi i obred Potvrde 342

Slavlje Potvrde, 343

III. Ucinci potvrde 344

IV. Tko moze biti potvrdjen? 345

V. Sluzitelj potvrde 346

Ukratko 347

Clanak 3: Sakrament Euharistije 348

I. Euharistija - izvor i vrhunac crkvenog zivota 349

II. Kako se ovaj sakrament zove? 349

III. Euharistija u naumu spasenja 351

Znakovi kruha i vina, 351 - Ustanovljenje Euharistije, - "Ovo cinite meni
na spomen", 353

IV. Liturgijsko slavljenje Euharistije 354

Misa kroz stoljeca, 354 - Tijek slavlja, 355

V. Sakramentalna zrtva: cin zahvaljivanja, spomen-cin,

prisutnost 357

Cin zahvaljivanja i hvale Ocu, 357 - Spomen-cin zrtve Krista i njegova Tijela-Crkve, 358 - Kristova prisutnost snagom Rijeci i Duha Svetoga, 360

VI. Vazmena gozba 363

"Uzmite i jedite od ovoga svi": Pricest, 364 - Plodovi Pricesti, 365

VII. Euharistija - "zalog buduce slave" 368

Ukratko 369 DRUGO POGLAVLJE: SAKRAMENTI OZDRAVLJENJA 371

Clanak 4: Sakrament Pokore i Pomirenja 371

I. Kako se ovaj sakrament zove? 371

II. Zasto sakrament Pomirenja poslije Krstenja? 372

III. Obracenje krstenih 373

IV. Unutarnja pokora 373

V. Mnogostruki oblici pokore u krscanskom zivotu 374

VI. Sakrament Pokore i Pomirenja 376

Bog jedini oprasta grijeh, 376 - Pomirenje s Crkvom, - Sakrament oprostenja 377

VII. Cini pokornika 378

Kajanje, 378 - Ispovijed grijeha, 379 - Zadovoljstina, 380

VIII. Sluzbenik ovog sakramenta 381

IX. Ucinci ovog sakramenta 383

X. Oprosti 384

Sto je oprost?, 384 - Kazne za grijeh, 384 - U zajednici Svetih, 385 - Dobiti Bozji oprost po Crkvi, 385

XI. Slavlje sakramenta Pokore 386

Ukratko 387

Clanak 5: Bolesnicko pomazanje 389

I. Temelji ovog sakramenta u naumu spasenja 389

Bolest u ljudskom zivotu, 389 - Bolesnik pred Bogom, 389 - Krist - lijecnik, 390 - "Bolesne lijecite ...", 391 - Sakrament bolesnih, 392

II. Primatelj i sluzitelj ovoga sakramenta 392

U teskoj bolesti, 392 - "... neka dozove starjesine Crkve", 93

III. Slavlje sakramenta 393

IV. Ucinci slavlja ovog sakramenta 394

V. Popudbina: posljednji sakrament krscana 395

Ukratko 395 TRECE POGLAVLJE: SAKRAMENTI U SLUZBI ZAJEDNICE 397

Clanak 6: Sakrament svetoga Reda 397

I. Zasto ime sakrament Reda? 398

II. Sakrament Reda u naumu spasenja 398

Svecenistvo Starog zavjeta, 398 - Jedino Kristovo svecenisto, 400 - Dvojako sudionistvo u jedinstvenom Kristovu svecenistvu, 400 - U osobi Isusa Krista - Glave, 401 - "... u ime sve Crkve" 402

III. Tri stupnja sakramenta Reda 402

Biskupsko redjenje - punina sakramenta reda, 403 - Redjenje prezbitera - biskupovih suradnika, 404 - Redjenje djakona - "za sluzenje", 406

IV. Slavljenje sakramenta 406

V. Tko moze podijeliti ovaj sakrament? 407

VI. Tko moze primiti ovaj sakrament? 408

VII. Ucinci sakramenta Reda 409

Neizbrisiv biljeg, 409 - Milost Duha Svetoga, 409

Ukratko 411

Clanak 7: Sakrament zenidbe 413

I. Zenidba u Bozjem nacrtu 413

Zenidba u redu stvaranja, 413 - Zenidba pod vlascu grijeha, 414 - Zenidba u skoli Zakona, 415 - Zenidba u Gospodinu, 416 - Djevicanstvo radi Kraljevstva, 417

II. Slavlje zenidbe (vjencanje) 418

III. Zenidbena privola 419

Mjesovite zenidbe i razlicitost vjere, 421

IV. Ucinci sakramenta zenidbe 422

ZENIDBENI vez, 422 - Milost sakramenta zenidbe, 422

V. Dobra i zahtjevi bracne ljubavi 423

Jedinstvo i nerazrjesivost zenidbe, 423 - Vjernost bracne ljubavi, 424 - Otvoreni za plodnost, 425

VI. Domaca Crkva 426

Ukratko 427 CETVRTO POGLAVLJE: DRUGA LITURGIJSKA SLAVLJA 429


Clanak 1: Blagoslovine 429

Znacajke blagoslovina, 429 - Razni oblici blagoslovina, 430 - Pucka religioznost, 431

Ukratko 432

Clanak 2: Krscanski pogreb 432

I. Posljednji Vazam krscana 432

II. Slavljenje ukopa (sprovod) 433

TRECI DIO

ZIVOT U KRISTU

PRVI ODSJEK: COVJEKOV POZIV: ZIVOT U DUHU PRVO POGLAVLJE: DOSTOJANSTVO LJUDSKE OSOBE 443

Clanak 1: Covjek slika Bozja 443

Ukratko 445

Clanak 2: Nas poziv na blazenstvo 445

I. Blazenstva 445

II. Ceznja za srecom 446

III. Krscansko blazenstvo 447

Ukratko 448

Clanak 3: Covjekova sloboda 449

I. Sloboda i odgovornost 449

II. Covjekova sloboda u naumu spasenja 450

Ukratko 451

Clanak 4: Moralnost ljudskog cina 452

I. Izvori moralnosti 452

II. Dobri i zli cini 453

Ukratko 454


Clanak 5: Moralnost strasti 454

I. Strasti 455

II. Strasti i moralni zivot 455

Ukratko 456

Clanak 6: Moralna savjest 457

I. Sud savjesti 457

II. Odgoj savjesti 458

III. Izabirati prema savjesti 459

IV. Pogresan sud 460

Ukratko 460

Clanak 7: Kreposti 461

I. Ljudske kreposti 462

Razlikovanje stozernih kreposti, 462 - Kreposti i milost, 463

II. Bogoslovne kreposti 464

Vjera, 464 - Ufanje, 465 - Ljubav, 466

III. Darovi i plodovi Duha Svetoga 468

Ukratko 468

Clanak 8: Grijeh 470

I. Milosrdje i grijeh 470

II. Definicija grijeha 470

III. Razlika medju grijesima 471

IV. Tezina grijeha: smrtni i laki grijeh 472

V. Mnozenje grijeha 474

Ukratko 475 DRUGO POGLAVLJE: LJUDSKA ZAJEDNICA 476

Clanak 1: Osoba i drustvo 476

I. Komunitarni karakter ljudskog poziva 476

II. Obracenje i drustvo 478

Ukratko 479

Clanak 2: Sudjelovanje u drustvenom zivotu 480

I. Vlast 480

II. Opce dobro 481

III. Odgovornost i sudjelovanje 483

Ukratko 484

Clanak 3: Drustvena pravednost 485

I. Postivanje ljudske osobe 485

II. Jednakost i razlike medju ljudima 486

III. Ljudska solidarnost 487

Ukratko 488 TRECE POGLAVLJE: BOZJE SPASENJE: ZAKON I MILOST 489

Clanak 1: Moralni zakon 489

I. Prirodni moralni zakon 490

II. Stari zakon 492

III. Novi zakon ili Evandjeoski zakon 493

Ukratko 496

Clanak 2: Milost i opravdanje 497

I. Opravdanje 497

II. Milost 499

III. Zasluga 501

IV. Krscanska svetost 503

Ukratko 504

Clanak 3: Crkva, majka i uciteljica 506

I. Moralni zivot i Uciteljstvo Crkve 506

II. Crkvene zapovijedi 508

III. Moralni zivot i misijsko svjedocenje 509

Ukratko 510

Deset zapovijedi bozjih 511

DRUGI ODSJEK: DESET ZAPOVIJEDI BOZJIH

"Ucitelju, sto mi je ciniti ...?", 515 - Deset zapovijedi u Svetom pismu, 516 - Deset zapovijedi u predaji Crkve, 518 - Jedinstvo Dekaloga, 519 - Deset zapovijedi i naravni zakon, 519 - Obvezatnost Dekaloga, 519 - "Bez mene ne mozete nista uciniti", 520

Ukratko 520

PRVO POGLAVLJE: "LJUBI GOSPODINA BOGA SVOJEGA SVIM SRCEM

SVOJIM I SVOM DUSOM SVOJOM I SVOM SNAGOM SVOJOM 522

Clanak 1: Prva zapovijed 522

I. "Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, i njemu sluzi" 522

Vjera, 523 - Ufanje, 524 - Ljubav, 525

II. "Gospodinu Bogu svom se klanjaj" 525

Klanjanje, 525 - Molitva, 526 - Zrtva, 526 - Obecanja i zavjeti, 526 - Drustvena duznost bogostovlja i pravo na vjersku slobodu, 527

III. "Nemoj imati drugih bogova uz mene" 529

Praznovjerje, 529 - Idolopoklonstvo, 529 - Gatanje i magija, 530 - Bezvjerje, 531 - Bezbostvo ili ateizam, 532 - Agnosticizam, 533

IV. "Ne pravi sebi urezana lika ..." 533

Ukratko 534

Clanak 2: Druga zapovijed 535

I. Ime je Gospodnje sveto 535

II. Uzaludno spominjanje Bozjeg imena 536

III. Krscansko ime 537

Ukratko 538

Clanak 3: Treca zapovijed 539

I. Dan subotni 539

II. Dan Gospodnji 540

Dan Uskrsnuca: novo stvaranje, 540 - Nedjelja - ispunjenje subote, 541 - Nedjeljna Euharistija, 541 - Nedjeljna obveza, 542 - Dan milosti i pocinka, 543

Ukratko 544 DRUGO POGLAVLJE: "LJUBI BLIZNJEGA SVOGA KAO SAMOGA SEBE" 546

Clanak 4: Cetvrta zapovijed 546

I. Obitelj u Bozjem naumu 547

Narav obitelji, 547 - Krscanska obitelj, 548

II. Obitelj i drustvo 548

III. Duznosti clanova obitelji 550

Duznosti djece, 550 - Duznosti roditelja, 552

IV. Obitelj i Kraljevstvo 554

V. Vlast u gradjanskom drustvu 554

Duznosti gradjanskih vlasti, 554 - Duznosti gradjana, 555 - Politicka zajednica i
Crkva, 556

Ukratko 4557


Clanak 5: Peta zapovijed 558

I. Postivanje ljudskog zivota 559

Svjedocanstvo povijesti spasenja, 559 - Zakonita obrana, 560 - Hotimicno ubojstvo covjeka, 561 - Pobacaj, 561 - Eutanazija, 563 - Samoubojstvo, 564

II. Postivanje dostojanstva osobe 565

Postivanje duse drugoga: sablazan, 565 - Postivanje zdravlja, 565 - Postivanje osobe i znanstveno istrazivanje, 566 - Postivanje tjelesne cjelovitosti, 567 - Postivanje mrtvih, 568

III. Obrana mira 568

Mir, 568 - Izbjegavanje rata, 569

Ukratko 572

Clanak 6: Sesta zapovijed 573

I. "Musko i zensko stvori ih..." 573

II. Poziv na cistocu 574

Cjelovitost osobe, 575 - Cjelovitost dara samoga sebe, 576 - Razliciti oblici cistoce, 576 - Povrede cistoce, 577 - Cistoca i homoseksualnost, 578

III. Bracna ljubav 579

Zenidbena vjernost, 580 - Plodnost zenidbe, 581 - Dar djece, 582

IV. Grijesi protiv dostojanstva zenidbe 584

Rastava, 584 - Drugi grijesi protiv dostojanstva zenidbe, 585

Ukratko 587

Clanak 7: Sedma zapovijed 588

I. Opca namjena i privatno vlasnistvo dobara 588

II. Postivanje osobâ i njihovih dobara 589

Postivanje dobara drugoga, 589 - Postivanje cjelovitosti stvorenja, 591

III. Drustveni nauk Crkve 592

IV. Ekonomska djelatnost i drustvena pravednost 593

V. Pravda i solidarnost medju narodima 596

VI. Ljubav prema siromasima 597

Ukratko 599

Clanak 8: Osma zapovijed 601

I. Zivjeti u istini 601

II. "Dati svjedocanstvo istini" 602

III. Povrede istine 604

IV. Postivanje istine 606

V. Upotreba sredstava drustvenog priopcivanja 607

VI. Istina, ljepota i sakralna umjetnost 608

Ukratko 609

Clanak 9: Deveta zapovijed 610

I. Ciscenje srca 611

II. Borba za cistocu 612

Ukratko 614

Clanak 10: Deseta zapovijed 614

I. Nered pozuda 615

II. Zelje Duha 616

III. Siromastvo srca 617

IV. "Hocu da vidim Boga" 618

Ukratko 619

CETVRTI DIO

KRSCANSKA MOLITVA

PRVI ODSJEK: MOLITVA U KRSCANSKOM ZIVOTU


Sto je molitva? 625

Molitva kao Bozji dar, 625 - Molitva kao Savez, 626 - Molitva kao
zajednistvo 626

PRVO POGLAVLJE: OBJAVA MOLITVE 627 Sveopci poziv na molitvu 627

Clanak 1: U Starom zavjetu 627

Stvaranje - izvor molitve, 628 - Obecanje i molitva vjere, 628 - Mojsije i posrednikova molitva, 629 - David i kraljeva molitva, 630 - Ilija, proroci i obracenje srca, 631 - Psalmi, molitva zajednice, 632

Ukratko 633

Clanak 2: U punini vremena 634

Isus moli, 635 - Isus nas uci moliti, 637 - Isus uslisava molitvu, 639 - Molitva Djevice Marije, 640

Ukratko 641

Clanak 3: U vrijeme crkve 641

I. Blagoslov i klanjanje 642

II. Molitva prosnje 642

III. Zagovorna molitva 643

IV. Zahvalna molitva 644

V. Molitva pohvale 645

Ukratko 646 DRUGO POGLAVLJE: MOLITVENA PREDAJA 647

Clanak 1: Na izvorima molitve 647

Rijec Bozja, 647 - Crkveno bogosluzje, 648 - Bogoslovske kreposti, 648 -
"Danas", 649

Ukratko 649

Clanak 2: Put molitve 650

Molitva Ocu, 650 - Molitva Isusu, 650 - "Dodji, Duse Presveti", 651 - U zajednistvu sa svetom Bogorodicom, 652

Ukratko 654

Clanak 3: Voditelji u molitvi 655

"Oblak svjedoka", 655 - Sluzitelji molitve, 655 - Mjesta pogodna za molitvu, 657

Ukratko 657 TRECE POGLAVLJE: ZIVOT MOLITVE 658

Clanak 1: Izrazaji molitve 659

I. Usmena molitva 659

II. Razmatranje 660

III. Unutarnja molitva 660

Ukratko 663

Clanak 2: Borba molitve 663

I. Prigovori molitvi 664

II. Ponizna budnost srca 664

Pred poteskocama molitve, 664 - Pred napastima u molitvi, 665

III. Sinovsko pouzdanje 666

Zasto se zaliti da nismo uslisani?, 666 - Kako je nasa molitva djelotvorna?, 667

IV. Ustrajati u ljubavi 667

V. Molitva Isusova Casa 669

Ukratko 670 DRUGI ODSJEK: MOLITVA GOSPODNJA "OCENAS"

Clanak 1: "Sazetak svega evandjelja" 673

I. U sredistu Svetoga pisma 674

II. "Gospodnja molitva" 674

III. Molitva Crkve 675

Ukratko 676

Clanak 2: "Oce nas koji jesi na nebesima" 677

I. "Smjeti pristupiti s punim pouzdanjem" 677

II. "Oce" 677

III. Oce "nas" 680

IV. "Koji jesi na nebesima" 681

Ukratko 682

Clanak 3: Sedam prosnji 683

I. "Sveti se ime tvoje" 683

II. "Dodji kraljevstvo tvoje" 686

III. "Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji" 687

IV. "Kruh nas svagdanji daj nam danas" 689

V. "Otpusti nam duge nase kako i mi otpustamo duznicima

nasim" 691

"Otpusti nam duge nase" ..., 692 - "... kako i mi otpustamo duznicima nasim", 692

VI. "Ne uvedi nas u napast" 694

VII. "Nego izbavi nas od Zla" 695

Zavrsna doksologija 697

Ukratko 697

Kazalo navoda 701
Tematsko kazalo 763