KRATICE


Am Amos

Bar Baruh

Br Knjiga Brojeva

Dj Djela apostolska

Dn Daniel

Ef Poslanica Efezanima

Est Estera

Ez Ezekiel

Ezr Ezra

Fil Poslanica Filipljanima

Flm Poslanica Filemonu

Gal Poslanica Galacanima

Hab Habakuk

Hag Hagaj

Heb Poslanica Hebrejima

Hos Hosea

Il Joel

Iv Evandjelje po Ivanu

1 Iv Prva Ivanova poslanica

2 Iv Druga Ivanova poslanica

3 Iv Treca Ivanova poslanica

Iz Izaija

Izl Knjiga Izlaska

Izr Mudre izreke

Jak Jakovljeva poslanica

Jd Judina poslanica

Jdt Judita

Job Job

Jon Jona

Jr Jeremija

Js Josua

Kol Poslanica Kolosanima

1 Kor Prva poslanica Korincanima

2 Kor Druga poslanica Korincanima

1 Kr Prva knjiga o Kraljevima

2 Kr Druga Knjiga o Kraljevima

Lev Levitski zakonik

1 Ljet Prva knjiga Ljetopisa

2 Ljet Druga knjiga Ljetopisa

Lk Evandjelje po Luki

1 Mak Prva knjiga o Makabejcima

2 Mak Druga knjiga o Makabejcima

Mal Malahija

Mih Mihej

Mk Evandjelje po Marku

Mt Evandjelje po Mateju

Mudr Knjiga Mudrosti

Nah Nahum

Neh Nehemija

Ob Obadija

Otk Otkrivenje

Pj Pjesma nad pjesmama

Pnz Ponovljeni zakon

Post Knjiga Postanka

Prop Propovjednik (Kohelet)

Ps Psalmi

1 Pt Prva Petrova poslanica

2 Pt Druga Petrova poslanica

Rim Poslanica Rimljanima

Rut Ruta

1 Sam Prva knjiga o Samuelu

2 Sam Druga knjiga o Samuelu

Sef Sefanija

Sir Knjiga Sirahova

1 Sol Prva poslanica Solunjanima

2 Sol Druga poslanica Solunjanima

Suci Knjiga o Sucima

1 Tim Prva poslanica Timoteju

2 Tim Druga poslanica Timoteju

Tit Poslanica Titu

Tob Tobija

Tuz Tuzaljke

Zah Zaharija


DS Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum

sl. slijedeci

Usp. usporedi